ข้อตกลงและวิธีการใช้งาน (กรุณาอ่าน)
1. ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบแน่นอน
2. หลังจากกดปุ่มรับ Code แล้วจะแสดง Code ขึ้นมาด้านล่าง
3. นำ Code ดังกล่าวไปใช้ Login ในหน้าเว็บ OH-LIKE
4. สำหรับคนที่เปิดรับ SMS ขณะล็อคอิน ให้ปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวก่อน
** ระบบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณได้ คุณต้องก๊อป Code เพื่อเข้าสู่ระบบเอง **
อีเมล หรือ เบอร์โทร รหัสผ่าน เลือกชนิด Token